مهندس پدرام ایروانی
ارسال شده توسط : تاریخ : Dr. Ali Pazahr | 11-26-2019
کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات - امنیت شبکهایمیل: pedram464@gmail.comتلفن همراه: ۰۹۱۶۶۱۱۷۵۶۵تحصیلات:کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات – دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اهوازکارشناس مهندسی  مخابرات هوانوردی –دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری  تهران مهارتها در حوزه شبکه:CCNA) R&S)CCNP) R&S)CCNA COLLABORATIONOptical fiber+Networkمهارتها در حوزه امنیت اطلاعات:Network Penetration Testing تست نفوذ شبکه CERTIFIED ETHICAL HACKER (CEH) هکر قانونمند PWK (Penetration Testing with kali)SANS 560Metasploit-for-BeginnersMetasploit-Framework 5.0Ethical Hacking with Metasploit Exploit & Post ExploitOSCP (Offensive Security Certified Professional)Security+Mobile HackingWireless HackingEthical Hacking Scan – by Nmap & NessusLearn Hacking Windows 10 Using MetasploitLearn-Kali-Linux-2019Learn VoIP-Hacking-and-Penetration-Testing-TrainingThe Complete Wireshark Course Go from…
Read More
0 Comments
دکتر علی نیری راد
ارسال شده توسط : تاریخ : Dr. Ali Pazahr | 11-22-2019
کارشناس مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
Read More
0 Comments
مهندس مهرداد کاملی
ارسال شده توسط : تاریخ : Dr. Ali Pazahr | 01-05-2016
کارشناس مهندسی کامپیوتر - سخت افزار متخصص امنیت شبکه و تست نفوذ
Read More
0 Comments