نیلوفر موزرم پور

نیلوفر موزرم پور

واقعا بی نظیر هستید و فوق العاده اطلاعاتتون بالاست. درس رو جوری یاد می دادین با گاهی شوخی بینش که سر کلاس متوجه می شدیم. مخصوصا دروس کارگاهی رو همون لحظه ازمون می خواستین انجام بدیم و خروجی رو می خواستین.

0 Comments