مهندس مهرداد کاملی

مهندس مهرداد کاملی

کارشناس مهندسی کامپیوتر – سخت افزار

متخصص امنیت شبکه و تست نفوذ

0 Comments