سحر ستوده نیا

سحر ستوده نیا

دانشجو برای یادگیری درس فقط نیاز نداره که استادش خوب تدریس کنه تا درس رو یاد بگیره بعضی اساتید هستن که با وجود اینکه خوب تدریس می کنن اما دانشجو را درک نمی کنند. پس قطعا یک استاد در کنار قدرت بیان و القای درس باید دانشجو را درک کند تا دانشجو نسبت به کلاس و درسش اشتیاق داشته باشد که خداروشکر شما هر دو گزینه را درکنار هم دارید. دانشگاه به اساتیدی همچون شما نیاز مبرم دارد.

0 Comments