مشاوره تخصصی

پشتیبانی و مشاوره رایگان تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات و نرم افزار. ارائه راهنمایی درخصوص شناخت بازار کار با توجه به زمینه تخصصی مورد نظر. برگزاری سمینارهای تخصصی علمی در حوزه های نرم افزار، فناوری اطلاعات و مدیریت به زبان انگلیسی.

0 Comments